ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρασκευή, 3/3/2017 – 10.00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς : Μέλη Κοιν.Σ.Επ.  «ΟΙ.Κ.Α.Δ.Ε.»

Θεσσαλονίκη, 3/3/ 2017

 

 

Καλούμε τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. «OI.Κ.Α.Δ.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί  στις 11/ 3/ 2017 , ημέρα Σάββατο   και ώρα  17: 00 ,στα γραφεία της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  στην Ποντοκερασιά Κιλκίς  με τα  εξής  θέματα:

  1. Τροποποίηση Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016.
  2. Διοικητικός Απολογισμός 2016.
  3. Οικονομικός Απολογισμός 2016
  4. Προγραμματισμός Δράσεων 2017.
  5. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2017
  6. Διάφορα- Προτάσεις Είσοδος – Αποχώρηση μελών.
  7. Εκλογή Νέας Διοικούσας Επιτροπής.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γραμματέας

Αλμπάνογλου Μιχαήλ                                                     Νανούσης Απόστολος

Share Μοιράσου το