Αρχική

Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι μη μονοπρόσωπα νομικά σχήματα που διοικούνται ισότιμα από τα μέλη τους, εφαρμόζουν σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας και ποσοστώσεις στη διανομή των κερδών με υπέρτατο σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων  συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας

Σκοπός της πλατφόρμας αυτής είναι η παρουσίαση και η δικτύωση όλων των φορέων Κ.Α.Λ.Ο που λειτουργούν στην Ελλάδα

Βρείτε όλους τους Φορείς
Photo: Chiara Cremaschi | CC BY-ND 2.0

Τελευταία Νέα ΚΑΛΟ

Ionian Recycle Hellas
16/05/2022 - 20:12
Ομοιοπαθητικό & Ολιστικό Θεραπευτικό Κέντρο " Ο Ευκταίος "
04/05/2022 - 18:00
"Νέοι Ορίζοντες" Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
04/05/2022 - 13:00

Σχετικοί Σύνδεσμοι