Οδηγίες Δημιουργίας Προφίλ

Από το 2015, η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ‘AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ’ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων έχει θέσει σε λειτουργία την πλατφόρμα δικτύωσης Φορέων ΚΑΛΟ με ηλεκτρονική διεύθυνση https://foreis-kalo.gr/. Βασικοί στόχοι της πλατφόρμας είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Φορέων, η ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών και προβληματισμών, αλλά και η προβολή και δημοσιοποίηση των ποικίλης φύσεως δράσεών τους, μέσα από την τεχνολογία του διαδικτύου και τις ευκαιρίες που αυτό προσφέρει.

Στο πλαίσιο αυτό και αφού τονιστεί ότι η εγγραφή στην πλατφόρμα https://foreis-kalo.gr/ είναι προαιρετική και δε συνεπάγεται κανενός είδους υποχρέωση για το χρήστη της, η Υπηρεσία μας προτρέπει κάθε Φορέα με εγγραφή σε ισχύ στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ να γίνει χρήστης της πλατφόρμας και να αξιοποιήσει τις λειτουργίες της, μέσα από μία απλή διαδικασία. Το στέλεχος του Φορέα που επιθυμεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα, πρέπει να στείλει σε έναν εκ των υπευθύνων επικοινωνίας (Αθανάσιος Λεμπέσης, τηλ.: 210-5271348, email: alembessis@mou.gr, και εναλλακτικά Ελένη Σάββα, τηλ.: 210-5271123, email: esava@mou.gr) ηλεκτρονικό μήνυμα με τα εξής στοιχεία:

  • Επωνυμία Φορέα

  • ΑΓΕΜΚΟ

  • Email (κατά προτίμηση το επίσημο email του Φορέα, εάν υφίσταται τέτοιο)

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας, αφού ελέγξει τα ανωτέρω στοιχεία και ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες εγγραφής, στέλνει στον ενδιαφερόμενο απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιήσει για να συνδεθεί στην πλατφόρμα. Τονίζεται ότι ο κωδικός αυτός είναι προσωρινός και ο χρήστης μπορεί να τον αλλάξει κατά την επεξεργασία των στοιχείων του προφίλ του, μόλις συνδεθεί για πρώτη φορά στην πλατφόρμα, ώστε να επιλέξει κάποιον που τον εξυπηρετεί και τον οποίο θα γνωρίζει μόνο ο ίδιος.

Επισημαίνεται ότι ο κάθε πιστοποιημένος χρήστης, από τη στιγμή που θα συνδεθεί για πρώτη φορά στην πλατφόρμα, έχει την πλήρη ελευθερία, αλλά και ευθύνη για τις αναρτήσεις του, την επικοινωνία με άλλους χρήστες, καθώς και για την όλη διαχείριση του προφίλ του. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία θελήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του στην πλατφόρμα, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τους προαναφερθέντες υπεύθυνους επικοινωνίας για τις σχετικές διαδικασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, με τα στελέχη της Υπηρεσίας μας, κ.κ. Λεμπέση και Σάββα.