Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 11251 ΑΘΗΝΑ
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
6944344064
Λίγα λόγια
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: α. Παροχή δωρεάν μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ενσωματώσουν το υλικό μας στη καθημερινή τους διδασκαλία. Επίσης σε μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και σε ενήλικες ανέργους και γενικά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που θα ήθελαν να αποκτήσουν ένα ακόμη επαγγελματικό εφόδιο. β. Μαθήματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων. γ. Παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικού υλικού. δ. Έκδοση χρήσιμων σχετικών εγχειριδίων. ε. Οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων σχετικών κλπ
Εικόνες