ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τετ, 08/24/2022 - 14:44

Αθήνα 24/08/2022

 

Θέμα: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΠΟΥ ΓΕΛΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, Γ΄ Σεπτεμβρίου 144 ΑΘΗΝΑ.

 

Θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι:

1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση του απολογισμού έτους 2021

2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση του προγραμματισμού έτους 2022

3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2021

 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Άγγελος Κοβότσος