Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Παρ, 07/01/2022 - 13:23

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΠΟΥ ΓΕΛΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 16:00 πμ, στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, Γ΄ Σεπτεμβρίου 144 ΑΘΗΝΑ.

Θέμα της Ημερήσιας διάταξης είναι:

1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης:  Τροποποίηση Κατατσατικού.

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

'Αγγελος Κοβότσος