Θες Βοήθεια στην υποβολή του Ετήσιου Απολογισμού; έλα σε επαφή με τον Ειδικό!

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τετ, 07/27/2022 - 14:32

Σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα του 4430/16 ένας Φορέας Κ.Αλ.Ο. υποχρεούται στην υποβολή ετήσιου οικονομικού και κοινωνικού απολογισμού στο αρμόδιο τμήμα του Μητρώου Κ.Αλ.Ο

Άρθρο 16 Λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. 1.Η Κοιν.Σ.Επ. καταχωρεί στο Μητρώο κάθε μεταβολή του καταστατικού της, λοιπών στοιχείων της αλλά και τον ετήσιο προγραμματισμό, τον ετήσιο απολογισμό και τον ετήσιο ισολογισμό ή Οικονομική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εγκεκριμένους από τη Γενική Συνέλευση των μελών της.

Άρθρο 71 Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, συντάσσει ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό και απολογισμό εκτέλεσης αυτού, καθώς και ισολογισμό ή/και Οικονομική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), τους οποίους υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου.

Αν και εσείς αντιμετωπίζετε σχετικές δυσκολίες στην διεκπεραίωση της υποχρέωσης αυτής ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 9χρονη μας εμπειρία στον κλάδο αυτό!

Άλλη μια υπηρεσία της ΚοινΣΕπ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη https://KoinSEp.gr