Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Διεύθυνση: 
7ης Μαρτίου 1944 21α
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
6931025400 - 6956695666 - 2114118666
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
1. Υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω εκπαίδευσης και σεμιναρίων σε νέα γνωστικά αντικείμενα (όπως διαχείριση και λειτουργία ΚοινΣΕπ) έτσι ώστε να μπορούν οι άνεργοι να ενεργοποιηθούν και να επανενταχθούν στην οικονομία και να δημιουργήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις προς κάλυψη αναγκών της τοπικής κοινωνίας.
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για υπηρεσίες όπως πληροφορική και διαφημιστική υποστήριξη, συμμέτοχη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς σχέσεις, δημοσιές σχέσεις, συμβουλές στρατηγικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτήσεων ιδιωτών και δημοσίου, συνεργασία με ελληνικές και ξένες οργανώσεις για προώθηση πολιτισμού και επενδύσεων
Εικόνες
Video