Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Δευ, 02/19/2024 - 17:44

Θέμα: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΡΕΚΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:30 μ.μ., στην έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ, Ελευθερίας και Παπαφλέσσα 2,  Μεσσήνη.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ο  Έγκριση ή μη Απολογισμού Διοικητικού και Οικονομικού καθώς και Ισολογισμού και Προϋπολογισμού.

2ο Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων και ενημέρωση για τις σχετικές δράσεις της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΡΕΚΤΗΣ κατά το έτος 2023.

3ο ’Ενημέρωση πεπραγμένων και σχεδιασμός επόμενων κινήσεων.

4ο Έγκριση  Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2024 της  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΡΕΚΤΗΣ".

5ο  Εκλογή νέας διοικούσας επιτροπής.

 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Ζέππος Σταύρος