Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Διεύθυνση: 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
6936767242, 2722181033
Λίγα λόγια
O σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παροχή υπηρεσιών και η παραγωγή προϊόντων και για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, συσχέτισης τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.