Πρόσκληση σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τετ, 08/31/2022 - 14:38

Κοιν.Σ.Επ. Δικαίωμα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Κοιν.Σ.Επ. «ΔΙΚΑΙΩΜΑ»

Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. «Δικαίωμα» προσκαλεί τα μέλη σε ετήσια Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του συνεταιρισμού, που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Θεμιστοκλέους αρ. 42, στις 05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογές για την ανάδειξη Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Εγγραφές νέων μελών
  3. Απολογισμός Δράσεων ΔΕ φυσικό & οικονομικό αντικείμενο 2021
  4. Έγκριση Απολογισμού Δράσεων 2021 φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
  5. Απαλλαγή των μελών της ΔΕ από κάθε ευθύνη για τη λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ το 2021
  6. Συμμετοχή στην ίδρυση και λειτουργία του ΚΟΙΣΠΕ 4ου ΤΟΨΥ
  7. Προγραμματισμός Παρουσίαση σχεδιασμού δράσεων 2022
  8. Διανομή Κερδών στα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που είναι εργαζόμενοι

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η νέα σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται για τις 12/09/2022, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο.

Συστήνεται σε όλα τα μέλη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλονται για τη πρόληψη της πανδημίας, να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση με ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, γάντια, κλπ.) και να τηρήσουν τις δέουσες αποστάσεις.

 

Για την Διοικούσα Επιτροπή

της Κοιν.Σ.Επ. Δικαίωμα

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Ανάργυρος Δημόπουλος