Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
Θεμιστοκλέους 42
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
6936056937
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες κοινωνικής και πράσινης οικονομίας με αξονες: ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και περιβάλλον.

Ειδικευόμαστε στην ανάπτυξη ανθρώπινου και εταιρικού δυναμικού για την ενίσχυση του ατόμου, της κοινότητας, της κοινωνίας, με σεβασμό στην αρχή της ισότητας, της διαφορετικότητας, της αλληλέγγυας και ταυτόχρονα βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Η ενέργεια και πόροι της Κοιν.Σ.Επ. Δικαίωμα επανεπενδύονται σε έργα και δραστηριότητες που αφορούν στο συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Η αποστολή μας: Ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής, προώθηση κοινωνικής ένταξης, ποιότητα ζωής σε μια αγορά με ανθρώπινες αρχές και αξίες