ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ Έως 75.000 ευρώ σε ΚοινΣΕπ της Περιφέρειας Αττικής Το επόμενο Χρονικό Διάστημα αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη «Δράση ενίσχυσης/επιχορήγησης κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ)», που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Πέμ, 06/13/2024 - 14:21

Το επόμενο Χρονικό Διάστημα αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη «Δράση ενίσχυσης/επιχορήγησης κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ)», που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής. Στόχος της Δράσης θα είναι η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υπό σύσταση και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόληση.  {πηγή}

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο  άρθρο {πηγή} και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα αφορούν ενδεικτικά στους τομείς: 

  • κυκλική οικονομία 
  • δραστηριότητες υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευση 
  • δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
  • δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 
  • δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες, διασκέδαση και αθλητισμός

Η δράση εναρμονίζεται με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και το Σχέδιο Δράσης αυτής και την Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική οικονομία. Εντάσσεται στον Επιχειρησιακό Άξονα 3 της ΕΣΚΕ «Ένταξη στην αγορά εργασίας, βελτίωση της απασχολησιμότητας και πρόσβαση στην απασχόληση», Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2 «Επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση», Μέτρο 3.2.1 «Πρόσβαση ευάλωτων ομάδων ανέργων σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας». 

Σε ποιους απευθύνεται

α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο με πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ. 

β) Υπό σύσταση επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο, μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης. 

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ και ενδεικτικά κατανέμεται ως εξής: 

  • ποσοστό 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις 
  • ποσοστό 30% για υπό σύσταση επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες 

α) Μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για υφιστάμενη θέση απασχόλησης 

β) Μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για μια νέα θέση απασχόλησης ανέργου εγγεγραμμένου στη ΔΥΠΑ πριν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 

γ) Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, κοινή ωφέλεια, προβολή, δικτύωση, κ.α.) 

Εφαρμόζεται απλοποιημένο κόστος: Κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση (Flat Rate Financing): Δαπάνες βάσει ποσοστού 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.

Εύρος Χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη)

Από 25.000€ έως 70.000€. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί των επιλέξιμων υποβαλλόμενων δαπανών.

Η Δράση θα υπαχθεί στο καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, σύμφωνα με το οποίο οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 300.000€ (από 01/01/2024 το ανώτατο όριο των 200.000€ αυξήθηκε σε 300.000€ με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης αναμένεται να ανακοινωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).