Καταγγελία για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και τις Απαράδεκτες Πρακτικές που έχουν ορισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα να μην εγκρίνουν και να απορρίπτουν προφορικά και όχι γραπτά αιτήσεις ΚοινΣΕπ που αιτούνται βάση του νόμου POS

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Εταιρικό Νέο
Τρί, 06/18/2024 - 14:42

Η ελληνική κοινωνία έχει γίνει μάρτυρας των απαράδεκτων και παράνομων τακτικών που εφαρμόζουν ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα, πλήττοντας τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.). Η καταχρηστική και ανήθικη συμπεριφορά των τραπεζών αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη ενός τομέα που θα έπρεπε να υποστηρίζεται με κάθε δυνατό τρόπο. {πηγή}

Εάν και εσείς αντιμετωπίζετε παρόμοιο Πρόβλημα παρακαλώ ενημερώστε μας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου  {εδώ}

Μη έγκριση αιτήσεων για μηχανισμούς POS

Η άρνηση των τραπεζών να εγκρίνουν γραπτά τις αιτήσεις για μηχανισμούς POS, βασισμένη σε προφορικές απορρίψεις, είναι μια τακτική που παραβιάζει τόσο τον νόμο όσο και τις ηθικές αρχές της διαφάνειας και της δικαιοσύνης. Ο νόμος επιβάλλει την παροχή γραπτής αιτιολόγησης για κάθε απόρριψη, και η άρνηση αυτή καθιστά τις αποφάσεις των τραπεζών ανεξέλεγκτες και αυθαίρετες.

Ο Τειρεσίας ως εργαλείο αθέμιτου αποκλεισμού

Ένα ακόμη εξοργιστικό παράδειγμα είναι η χρήση του Τειρεσία ως πρόσχημα για την απόρριψη των αιτήσεων. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος μιας Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι καταχωρημένος στον Τειρεσία δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για την απόρριψη της αίτησης. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι μια οντότητα διαφορετική από το πρόσωπο του Προέδρου της και η απόφαση αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Φορολογικές δηλώσεις νεοσύστατων επιχειρήσεων

Επιπλέον, η απαίτηση από νεοσύστατες Κοιν.Σ.Επ. να υποβάλουν ετήσια φορολογική δήλωση, όταν αυτές έχουν συσταθεί εντός του τρέχοντος έτους, αποτελεί άλλη μια απαράδεκτη πρακτική. Είναι γνωστό ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν μπορούν να υποβάλουν ετήσια φορολογική δήλωση πριν από το τέλος του πρώτου τους έτους λειτουργίας. Η απαίτηση αυτή δείχνει είτε άγνοια είτε πρόθεση αποκλεισμού των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα.

Οι παραπάνω πρακτικές δεν είναι μόνο άδικες, αλλά και παράνομες. Οι τράπεζες πρέπει να λογοδοτούν για τις αποφάσεις τους και να λειτουργούν με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Η κοινωνία δεν μπορεί να ανεχθεί τη συνέχιση αυτών των πρακτικών που βλάπτουν τον συνεταιριστικό τομέα και εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν αυτές τις πρακτικές και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις θα έχουν την υποστήριξη που δικαιούνται και δεν θα αποτελούν θύματα των αυθαίρετων και παράνομων τακτικών των τραπεζών.