Κάλεσμα σε όλους τους κοινωνικούς επιχειρηματίες | Συμπληρώστε την έρευνα ESEM 2023-2024 και κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Παρ, 11/03/2023 - 13:23

Είστε κοινωνικός επιχειρηματίας που επικεντρώνεται στη δημιουργία θετικού κοινωνικού/περιβαλλοντικού αντίκτυπου; Μοιραζόμενοι τις απόψεις σας σήμερα, θα βοηθήσετε στην ενημέρωση της επόμενης γενιάς στρατηγικών, πολιτικών, χρηματοδοτήσεων και αποφάσεων για επενδύσεις με αντίκτυπο που θα επηρεάσουν την οργάνωσή σας στο μέλλον, γι' αυτό λάβετε μέρος στην έρευνα και κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

 

https://euclid.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6QXaiQ0xOnUAj66

 

Το European Social Entrepreneurship Monitor (ESEM) είναι μια πρωτοβουλία του Euclid Network - European Network of Social Enterprise Support Organisations σε συνεργασία με 20+ μέλη οργανισμών υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων, εταίρους και πανεπιστήμια, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος του ESEM είναι η διεθνής συνεργασία για να καλυφθεί το σημερινό κενό δεδομένων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επενδυτές και οι οργανισμοί υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων για τις ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί επιχειρηματίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι προηγούμενες εκδόσεις έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στη νομοθεσία, τις πολιτικές, την αύξηση της χρηματοδότησης, των επενδύσεων και της προβολής στις χώρες αυτές.

Μπορείτε να αλλάξετε το μέλλον των στρατηγικών, της χρηματοδότησης, της υποστήριξης και της προβολής των κοινωνικών επιχειρήσεων σήμερα! Ευχαριστούμε για την απάντησή σας στην πιο σημαντική έρευνα για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες.