Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
ΤΣΙΛΛΕΡ 61, 11144 ΑΘΗΝΑ
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2103313690
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΥΓΙΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΙΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΏΣΤΕ: 1) ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ, 2) ΝΑ
ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 3) ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΌΣΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 4) ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εικόνες

Νέα του Φορέα

Δεν βρήκα νέα εδώ!