Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
ΤΣΙΛΛΕΡ 61, 11144 ΑΘΗΝΑ
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2103313690
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΥΓΙΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΙΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΏΣΤΕ: 1) ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ, 2) ΝΑ
ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 3) ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΌΣΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 4) ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εικόνες