Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τετ, 01/10/2024 - 21:07

Μετά από σχετική αποστολή Επιστολής με Καταγγελία εναντίον Τραπέζης για Απαίτηση χρήσης Εταιρικής Σφραγίδας λάβαμε την παρακάτω απάντηση από το Νομικό Γραφείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και σας την κοινοποιούμε για ενημέρωση σε κάθε περίπτωση σας ζητηθεί σχετικά η χρήση Εταιρικής Σφραγίδας 

Α.Π.: 51 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2024

Κύριο Άγγελο Φισκιλή
Πρ. ΔΣ Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας

Θέμα: «Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας – νέα μορφή ανακοίνωσης σύστασης εταιρειών»

Αξιότιμε κύριε Φισκιλή,

Σε συνέχεια του από 27.12.2023 ηλεκτρονικού σας μηνύματος, σχετικού με το ανωτέρω θέμα, σας αποστέλλουμε συνημμένα τη σχετική απάντηση που είχε παλαιότερα αποσταλεί από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 12 του Ν. 4156/2013. {Διαβάστε εδώ την συνέχεια και την απαντητική επιστολή}

Ελπίζουμε ότι τα αναφερόμενα στη συνημμένη απαντητική επιστολή διευκρινίζουν σαφώς τα της εφαρμογής της ως άνω διάταξης.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Μούργελας Νομικός Σύμβουλος
Σύλβια Φιλιππάκη Προϊσταμένη Νομικού Γραφείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Αμερικής 21Α, 106 72 Αθήνα • Τηλεφ.Κέντρο: 210 3386.500 • Fax : 210 3615.324 • E-mail: [email protected]http://www.hba.gr