Απάντηση από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών σχετικά με την Καταγγελία μας για την Άρνηση και την Δυσλειτουργία στην Ενεργοποίηση POS σε ΚοινΣΕπ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Πέμ, 07/04/2024 - 16:36

Μετά την από 18 Ιουνίου 2024 ανάρτηση μας σχετικά με το θέμα και την Καταγγελία για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και τις Απαράδεκτες Πρακτικές που έχουν ορισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα  να μην εγκρίνουν και να απορρίπτουν προφορικά και όχι γραπτά αιτήσεις ΚοινΣΕπ που αιτούνται βάση του νόμου και των υποχρεώσεων να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς POS με Αστείες και Απαράδεκτες Δικαιολογίες Λάβαμε την παρακάτω επιτολή που σας την παραθέτουμε για να καταλάβετε το ΧΑΟΣ και την κατάσταση που απασχολεί αρκετές ΚοινΣΕπ μετα τις ενημερώσεις που λαμβάνουμε από αυτές {πηγή}

Α.Π.: 1028 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2024 Προς

κ. Άγγελο Φίσκιλη

Προεδρεύων Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας E-mail: [email protected]

Κύριε Φίσκιλη,

Θέμα: Καταγγελία για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και τις Απαράδεκτες Πρακτικές που έχουν ορισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα να μην εγκρίνουν και να απορρίπτουν προφορικά και όχι γραπτά αιτήσεις ΚοινΣΕπ που αιτούνται βάση του νόμου και των υποχρεώσεων να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς POS με Αστείες και Απαράδεκτες Δικαιολογίες

Λάβαμε το από 18-6-2024 μήνυμά σας, σχετικό με το ανωτέρω θέμα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ουδέποτε εμπλέκεται σε θέματα επιχειρηματικής πολιτικής των Τραπεζών-Μελών της, καθόσον δεν έχει τη σχετική αρμοδιότητα εκ του καταστατικού της, πολλώ δε μάλλον με νομικά πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της αφού από το 2022 η υπηρεσία πληρωμών αποδοχής συναλλαγών καρτών (acquiring) έχει αποκοπεί ως κλάδος από τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες-Μέλη μας.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται πλέον από αδειοδοτημένα και εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα Πληρωμών με τα οποία συμβάλλονται οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και τα οποία δεν είναι μέλη της Ένωσής μας.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Παναγιωτίδης Ανώτερος Διευθυντής