Ανεξήγητα Εχθρική η στάση της Κυβέρνησης προς τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – ΚοινΣΕπ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τετ, 10/05/2022 - 14:41

Πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία 3 χρόνια που στο τιμόνι είναι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μια Ανεξήγητη Εχθρική στάση γίνεται φανερή αν κάποιος εξετάσει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει αυτά τα 3 χρόνια .

ΤράπεζεςΟΑΕΔ / ΔΥΠΑΕΟΠΠΕΠΕθνική Οικονομία και πολλά άλλα Ων ουκ έστιν αριθμός

Τράπεζες Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες καταγγελιών εναντίων τραπεζικών καταστημάτων για απαγόρευση πρόσβασης στους λογαριασμούς διαφόρων ΚοινΣΕπ τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια με συνέπεια να καθίσταται δυσχερής η λειτουργία του Φορέα καθώς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα Χρήματα του για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σε άλλη ΚοινΣΕπ έχει κλειδωθεί ο Εταιρικός Τραπεζικός Λογαριασμός και καθώς ο Φορέας βρίσκεται σε διαδικασία Διαγραφής αδυνατούν να εκταμιεύσουν χρήματα που τους ανήκουν και να κλείσουν τον λογαριασμό αν δεν προσκομήσουν σχετικές βεβαιώσεις από το Μητρώο που δεν μπορούν να εκδοθούν λόγω εκρεμμοτήτων του φορέα που προκάλεσε η πανδημία και ο Φορέας δεν μπορούσε λόγω ανωτέρας βίας να είναι τακτοποιημένος.

Αυτό είναι απόρροια της βλαπτικής μεταβολής των όρων συνεργασίας με το σφράγισμα λογαριασμών αν ο Φορέας δεν προσκομίσει το λεγόμενο Πιστοποιητικό Μέλους που πρέπει να εκδίδει κάθε φορά και αν δεν έχει να το προσκομίσει για κάποιο λόγο το Τραπεζικό Σύστημα που λειτουργεί σαν Κράτος εν Κράτει προχωρά στην σφράγιση του Εταιρικού Λογαριασμού και στην πρόκληση Ασφυξίας και διακοπή εργασιών και Μισθοδοσίας .

Να λέβετε υπόψη σας ότι είχαμε αποστείλει σχετικό υπόμνημα στον Αρμόδιο Υπουργό Εργασίας να μην υπολογίζονται τα 2 έτη της Πανδημίας Covid19 ως άρτια και να μην υπολογίζονται ως ενεργά και να οδηγούν στην διαγραφή Φορεών που αδυνατούσαν εκ των πραγμάτων και των περιορισμών να πραγματοποιήσουν ελάχιστο ετήσιο τζήρο για να μπορούν βάση της διάταξης  του νόμου (Άρθρο 11 Έλεγχος των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και κυρώσεις. 8.Οι αδρανείς Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διαγράφονται από το Μητρώο. Ως αδράνεια νοείται η έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας του Φορέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών.) να παραμένουν εν ενεργεία. {Διαβάστε εδώ την συνέχεια}