Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
Καποδιστρίου 4 Αθήνα 10682
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2103810646
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Ο «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» δημιουργήθηκε με στόχο να αξιοποιήσει προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος την υπάρχουσα εμπειρία των μελών του που συμμετέχουν σε δραστηριότητες & τομείς που σχετίζονται με κοινωνική & πράσινη οικονομία, περιβάλλον, διαπολιτισμικό διάλογο, οικολογική και κοινωνική καινοτομία. ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ: Συνεργαζόμαστε. Προτείνουμε.Σχεδιάζουμε.Τεκμηριώνουμε.Αναδεικνύουμε καλές πρακτικές.Στηρίζουμε κοινωνικές επιχειρήσεις. Συμβουλεύουμε. Εκπαιδεύουμε. Αναζητούμε καινοτόμες λύσεις.Δημιουργούμε γέφυρες & εναλλακτικές λύσεις http://anemosananeosis.gr/, https://bestpractices.anemosananeosis.gr, www.welcommonhostel.gr, www.facebook.com/daysofwelcommon, www.instagram.com/welcommonhostel
Εικόνες
Video