Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_489

Πεντεσκούφοι

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Εκδόσεις
Επωνυμία: 
Κοιν.Σ.Επ. "Πολυχώρος Πεντεσκούφοι"
Τομέας: 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000028503121
Τύπος Κοινσεπ [Legacy]: 
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος [Legacy]: 
Κορινθίων
Διεύθυνση: 
Εξαμίλια
Τηλέφωνο: 
2741200570