"ΙΩΝΙΑ"

"ΙΩΝΙΑ"

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Λειτουργία ελεύθερου πανεπιστημίου "Ιωνία", μελέτη, έρευνα και καταγραφή λαογραφίας, πολιτιστικά φεστιβάλ, εκπαιδευτικά προγράμματα, έκδοση βιβλίων
Επωνυμία: 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Διεθνές Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού "Ιωνία"
Τομέας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΜΚΕ: 
Δ01025/02.03.2016
Τύπος ΚοινΣEπ: 
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Έδρα [Δήμος]: 
Χίος
Διεύθυνση: 
Ομήρου 5
Τηλέφωνο: 
2271300411 -412, 6985054300
Ιστοσελίδα: ionia-culture.edu.gr