Κέντρο ΚΑΛΟ profile for kalo_656

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας

Βασικές Πληροφορίες
Φορέας Υλοποίησης: 
Open Technologies ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Ιστοσελίδα Φορέα: open-tech.gr

Δραστηριότητα: 
Σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).

Για το λόγο αυτό θα λειτουργήσει ως «σημείο ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομή συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομή υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Εθνικής Αντίστασης 18
Τηλέφωνο: 
2661020604
Ιστοσελίδα: kalo.open-tech.gr