Κέντρο ΚΑΛΟ profile for kaloles_633

Καλοτρόπιο, Κέντρο Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο. Λεσβου

Βασικές Πληροφορίες
Φορέας Υλοποίησης: 
Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ


Δραστηριότητα: 
Κέντρο Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο. Λεσβου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: 
6949743395
Ιστοσελίδα: Www.Kalolesvos.gr