ΗΜΕΡΙΔΑ

Κατηγορία: 
Ανακοίνωση
Share Μοιράσου το

Άλλη μια δράση της I.R.Hellas social coop ενημέρωσης των πολιτών για την κυκλική οικονομία στης Σέρρες σήμερα 07/05/2019 στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020». 
ενθαρρυντική η απόρροια της παρουσίασης μας κυρίως στους νέους.
Η κοινωνική αλληλέγγυα Οικονομία και ο συνεργατισμός δίνει έρεισμα στα παιδιά μας .