ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝ+ΠΡΑΞΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Κατηγορία: 
Εταιρικό Νέο
Share Μοιράσου το

Αγαπητοί Συνεταιριστές/τριες και φίλοι του ΣΥΝ+ΠΡΑΞΙΣ Μεσογαίας

λόγω μη ύπαρξης απαρτίας την Κυριακή 24 Μαρτίου, καλούμε σε νέα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, την Κυριακή 31 Μαρτίου, στις 12:30 το μεσημέρι, στο χώρο του παντοπωλείου μας, με θέματα:

1. Συζήτηση και απόφαση για έγκριση του απολογισμού της ΔΕ για το 2018.
2. Συζήτηση και έγκριση της οικονομικής κατάστασης 2018.
3. Συζήτηση και έγκριση του προγραμματισμού για το 2019.
4. Άλλα θέματα που μπορεί να προταθούν από τα παρόντα μέλη.

Η συνέλευση θα γίνει με τη μέθοδο της σοσιοκρατίας.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Κυριακή 31 Μαρτίου, θα ισχύσει ότι ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του Καταστατικού μας.