Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατηγορία: 
Ανακοίνωση
Share Μοιράσου το

Την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018  και ώρα 21:00, τα μέλη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικής και κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ACTION PLUS» καλούνται στην έδρα του Συνεταιρισμού σε έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τα άρθρα 13 επ. του καταστατικού του συνεταιρισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1ο Θέμα : Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2ο Θέμα : Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Καταστατικού

 

Η Πρόεδρος της Δ.Ε. Άννα Κονιωτάκη