Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_596

Sektor30

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Το SEKTOR30 απευθύνεται σε εικαστικούς, και άλλους δημιουργούς που χρειάζονται χώρο εργασίας και πρόσβαση σε εγκαταστάσεις για να υλοποιήσουν έργο.
Επωνυμία: 
Sektor30 Κοιν.Σ.Επ.
Τομέας: 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
-
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
Μανδροκλέους 30
Τηλέφωνο: 
2114120059
Ιστοσελίδα: sektor30.org
Λίγα λόγια: 
Το SEKTOR30 είναι ένας καλλιτεχνικός εργαστηριακός χώρος ο οποίος απευθύνεται σε δημιουργούς που θέλουν να παράγουν καινούργιο έργο, να πειραματιστούν με υλικά και τεχνικές, ή και να μας αναθέσουν κάποια εξειδικευμένη κατασκευή. Η συμμετοχή γίνεται με συνδρομή που προσφέρει πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο εργασίας και εξοπλισμό, σε σεμινάρια βελτίωσης τεχνικής, σε τεχνογνωσία και σε τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση ειδικών projects.