Φορέας ΚΑΛΟ profile for I.A.A.G.KOINSEP2020_817

IT'S ALL ABOUT GREECE

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Η Κοιν.Σ,Επ. θα αναπτύσσει δραστηριότητες σχετικές με την Υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν γένει Φορέων.
Επωνυμία: 
IT'S ALL ABOUT GREECE
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000186303011
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
ΤΙΜΟΘΕΟΥ 41-43
Τηλέφωνο: 
6945901126