Φορέας ΚΑΛΟ profile for ionianrecycle

Ionian Recycle Hellas

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων, Μελέτη σχεδιασμού και υλοποίηση του προγράμματος "ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΙΣΧΥΣ"
Επωνυμία: 
I.R.Hellas Κοιν.Σ.Επ.
Τομέας: 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000032303090
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
Διεύθυνση: 
Ιπποκράτους 8α
Τηλέφωνο: 
6974148884
Λίγα λόγια: 
Η Ionian Recycle Hellas είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού και οφέλους, δημιουργήθηκε το 2014 με βάση τον Ν 4019 /11 και εναρμονίστηκε και λειτουργεί με τον ισχύοντα σημερινό 4430/16.
Κύρια δραστηριότητα μας είναι η εφαρμογή συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος – ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΙΜΩΝ.

Λειτουργούμε με την φιλοσοφία του ΕΜΕΙΣ είστε ΕΣΕΙΣ

Διαχειριζόμαστε 1. Τηγανέλαια, λίπη και έλαια από λιποσυλλέκτες, 2. Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές 3. Μέταλλα όλων των κατηγοριών, 4. Χαρτί και χαρτόνι

Ενημερώνουμε με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας μαθητές της α΄ βάθμιας για την Ανακύκλωση, καθώς και πολίτες με την διοργάνωση ημερίδων.