Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_754

InfinityGreece

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Digital Marketing for youth (Εκπαιδευτικά και Εθελοντικά Προγράμματα), Digital Marketing for Businesses (Διαφημιστικές Υπηρεσίες)
Επωνυμία: 
INFINITYGREECE ΚΟΙΝΣΕΠ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000120103091
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14
Τηλέφωνο: 
6989238149
Ιστοσελίδα: infinitygreece.com