Φορέας ΚΑΛΟ profile for greenrestart.koinsep_701

GREEN RESTART

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Επωνυμία: 
GREEN RESTART ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Τομέας: 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000089103131
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Διεύθυνση: 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΓΑΝΤΑ, 32
Τηλέφωνο: 
2261024496
Λίγα λόγια: 
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών μιας περιοχής σε θέματα ανακύκλωσης/ διαλογής στην πηγή/ προστασίας περιβάλλοντος αναλαμβάνουμε:
- να ενημερώσουμε τους μαθητές των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης μέσα από εξειδικευμένες παρουσιάσεις
- να διοργανώσουμε ενημερωτικές ημερίδες και δράσεις για τους δημότες (οργάνωση εκδηλώσεων με θέμα την ανακύκλωση, οργάνωση εβδομάδας προστασίας περιβάλλοντος, ημέρες ανακύκλωσης συγκεκριμένων υλικών κλπ)
- να οργανώσουμε προγράμματα διαλογής στην πηγή σε επιλεγμένα υλικά (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) στα σχολεία και σε υπηρεσίες του Δήμου
- να οργανώσουμε ένα σχέδιο δράσης για διαλογή στην πηγή από καταστήματα υγ