Φορέας ΚΑΛΟ profile for bio.riza_396

BIO-RIZA Κοιν.Σ.Επ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Παραγωγή - Επεξεργασία - Προώθηση Φρούτων-Υπερτροφών & Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
Επωνυμία: 
BIO-RIZA Κοιν.Σ.Επ
Τομέας: 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ000322
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ 63073
Τηλέφωνο: 
6937317849
Ιστοσελίδα: facebook.com/Bio-Riza-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%A3-%CE%95%CF%80-1681472508779220
Λίγα λόγια: 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διοργάνωση Ημερίδων, Σεμιναρίων κα Παρουσιάσεων
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΑΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Ε.Α.Φ.Φ.Ε
Συμμετοχή σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ του Ν.4019/11 (άρθρο 18)
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αποθήκες, Ψυγείο, Εργαστήρια Συσκευασίας & Τυποποίησης
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση Μελετών, Εξασφάλιση Πιστοποιήσεων
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Δήμος, Τοπική Κοινότητα, ο υπάρχων Α.Σ