Φορέας ΚΑΛΟ profile for baobab.sce_546

Baobab

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Οπτικοακουστικές, επιμορφωτικές και πολιτιστικές υπηρεσίες και παραγωγές.
Επωνυμία: 
Baobab Κοιν.Σ.Επ.
Τομέας: 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
95303011
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Θεοφιλοπούλου 8
Τηλέφωνο: 
6907674653