Φορέας ΚΑΛΟ profile for syntisallis_607

ΚΟΙΝΣΕΠ "σύν τοίς άλλοις"

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Εφαρμογές Πληροφορικής - Αλληλέγγυο εμπόριο
Επωνυμία: 
BALIOTAS
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000026803070
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΒΟΛΟΥ
Διεύθυνση: 
Ελ. Βενιζέλου 6- 38221
Τηλέφωνο: 
6945583880
Ιστοσελίδα: synta-scoop.eu
Λίγα λόγια: 
Οι σκοποί και η λειτουργία της Κοινσεπ διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
την δημιουργία θετικού αντικτύπου για τις τοπικές κοινωνίες σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο μέσω της παραγωγής αγαθών με συλλογικά και αναπτυξιακά κίνητρα.
την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου
την χρησιμοποίηση των κερδών της για την αύξηση της απασχόλησης και την ανάπτυξή των εργασιών της.
Η ΚΟΙΝΣΕΠ στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης ασκεί δραστηριότητες που στοχεύουν στην υποστήριξη και ανάδειξη της παραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα από παραγωγούς και δημιουργούς σε τομείς όπως ο αγροτοδιατροφικός τομέας,μεταποίηση,θεματικός τουρισμός,πληροφορική