Φορέας ΚΑΛΟ profile for hello_552

AoHAthina ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Οργανωσιακή ανάπτυξη φορέων/ οργανισμών
Εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας
Σχεδιασμός και εφαρμογή συμμετοχικών συνεδρίων
Επωνυμία: 
AoHAthina ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000102803011
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Εμμανουήλ Μπενάκη 76
Τηλέφωνο: 
2103809547
Ιστοσελίδα: aohathina.com/el
Λίγα λόγια: 
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διαδικασίες με βάση τις ανάγκες και τους στόχους κάθε περίστασης, ώστε ετερόκλητες ομάδες ατόμων να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους για την εξεύρεση λύσεων σε πολύπλοκα ερωτήματα και προκλήσεις. Δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να βρίσκουν τον δικό τους τρόπο να προχωρούν μπροστά - και το κάνουμε αυτό με την ελάχιστη δυνατή αλλά βέλτιστη παρέμβαση. Επιπλέον, προσφέρουμε εξειδικευμένα προγράμματα και εργαστήρια που βοηθούν στην εμβάθυνση και καλύτερη εφαρμογή της Συμμετοχικής Ηγεσίας σε διαφορά πλαίσια (φορείς, κοινότητες κλπ.). Η προσέγγισή μας είναι πολυεπίπεδη και συστημική, τόσο στην εκπαιδευση όσο και στην εφαρμογή των εργαλείων μας.