Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_502

AEGEAN REBREATH

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Ανάπτυξη & υλοποίηση δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Επωνυμία: 
AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Τομέας: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000050403011
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ 10
Τηλέφωνο: 
00306932644435
Ιστοσελίδα: aegeanrebreath.org
Λίγα λόγια: 
Η Aegean Rebreath συγκροτήθηκε στοχεύοντας στην υλοποίηση πολλαπλών στοχευμένων δράσεων για την απορρύπανση και προστασία των θαλασσών. Συγκεκριμένα, οι δράσεις μας περιλαμβάνουν τη χαρτογράφηση, την ανέλκυση, τη συλλογή και την ανακύκλωση και επαναξιοποίηση των θαλάσσιων απορριμμάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Περιλαμβάνουν ενημερωτικά προγράμματα για την εκπαιδευτική και την αλιευτική κοινότητα αλλά και παροχή τεχνογνωσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στοχεύουμε στη συνεργασία με κάθε πολίτη και φορέα που μοιράζεται τις ίδιες ανησυχίες αλλά και στην επίτευξη συνεργειών που θα εξασφαλίζουν πολλαπλά ανταποδοτικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.