Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_619

Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Δραστηριότητες Συλλόγου
Επωνυμία: 
Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000129313051
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
Άλλο
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση: 
Λ. 7ης Νοεμβρίου 9, Φλώρινα, 53100
Τηλέφωνο: 
2385101446
Ιστοσελίδα: oenef.eu
Λίγα λόγια: 
Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ), είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2010 και έχει ενεργή δράση σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος του ΟΕΝΕΦ, είναι η ενεργή συμμετοχή των νέων πολιτών στα κοινά και η αναβάθμιση της συνεισφοράς τους στα ζητήματα κοινωνικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Από το 2018 αποτελεί φορέα υποδοχής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Φλώρινα και καλύπτει τις ανάγκες όλης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.