Φορέας ΚΑΛΟ profile for ioanninontypos_445

ΣΧΗΜΑ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Έκδοση εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών, διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης typos-i.gr
Επωνυμία: 
ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000029803060
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Διεύθυνση: 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 109
Τηλέφωνο: 
2651111492
Ιστοσελίδα: typos-i.gr