Φορέας ΚΑΛΟ profile for sin.thetosce_541

Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής σε άτομα, επιχειρίσεις και οικογένειες
Επωνυμία: 
"Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ."
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000004103061
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Διεύθυνση: 
Τσιριγώτη 14
Τηλέφωνο: 
6934788852
Ιστοσελίδα: sintheto.kunsep.gr
Λίγα λόγια: 
H “Συν-Θέτω Κοιν.σ.επ.” είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, συλλογικής και κοινωνικής ευθύνης, αναγνωρισμένη από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο. : 000004103061) που προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής για το άτομο, το ζευγάρι, την οικογένεια και ευρύτερα συστήματα.
Βασικός κορμός και κινητήριος μοχλός είναι η ιδέα της συνεργασίας, μιας συνεργασίας τόσο μεταξύ των ειδικών ψυχικής υγείας που συνεργάζονται με το κέντρο, όσο και του ατόμου που απευθύνεται σε αυτό.