Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_540

Συν.Εργ. «Αρχή Ξανά»

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
1) Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων - πολυκατοικιών
2) Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων
3) Υπηρεσίες τοποθέτησης πλακιδίων
Επωνυμία: 
Συνεταιρισμός Εργαζομένων Αρχή Ξανά
Τομέας: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000120504011
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Σκοπελίτη 1
Τηλέφωνο: 
2299020114
Ιστοσελίδα: arhixana.eu
Λίγα λόγια: 
Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική ωφέλεια όπως ορίζεται στις παρ.2 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) , δηλαδή η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του συνεταιρισμού μέσα από την διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, απασχολώντας άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μακροχρόνια άνεργους, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, μονογόνεϊκες οικογένειες , τρίτεκνους & πολύτεκνους .