Φορέας ΚΑΛΟ profile for serrergon_457

ΣΕΡΡΕΡΓΟΝ Κοιν.Σ.Επ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Επωνυμία: 
ΣΕΡΡΕΡΓΟΝ Κοιν.Σ.Επ
Τομέας: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000007103091
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Σιδηροκάστρου 7
Τηλέφωνο: 
6932411576
Ιστοσελίδα: serrergon.gr
Λίγα λόγια: 
Η ΣΕΡΡΕΡΓΟΝ κοιν.σ.επ. είναι μια νεοσύστατη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και μέσα από τις δραστηριότητές της επιδιώκει την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την εδραίωση της βιώσιμης ανάπτυξης.Παρέχει την δυνατότητα απασχόλησης ανδρών και γυναικών που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια μέσω της παροχής εργασίας.Αναπτύσει δράσεις που αφορούν την ανακύκλωση των υλικών ,την οικιακή κομποστοποίηση, την δημιουργγία καινοτόμων προιόντων καθώς και τον σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων.