Φορέας ΚΑΛΟ profile for selianitika_509

Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων Ήλιος

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Πραγματοποίηση κοινωφελών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Επωνυμία: 
Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων Ήλιος
Τομέας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000095013041
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Σελιανίτικα
Τηλέφωνο: 
2691074157
Ιστοσελίδα: selianitika.gr