Φορέας ΚΑΛΟ profile for perisyllogi_448

ΠΕΡΙσυλλογή ΚΟΙΝΣΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων. Παραγωγή υψηλής ποιότητας ιδιαίτερων προϊόντων με πρώτες ύλες οργανικής καλλιέργειας.
Επωνυμία: 
ΠΕΡΙσυλλογή ΚΟΙΝΣΕΠ
Τομέας: 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000067803090
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Ηρώων Πολυτεχνείου 4Β
Τηλέφωνο: 
2313089399
Ιστοσελίδα: perisyllogi.gr
Λίγα λόγια: 
Οι πέντε μας απαρτίζουμε τα μέλη μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με έδρα τον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Η ανάγκη μας για την δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος εργασίας που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όλων στις παραγωγικές δραστηριότητες με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον μας έφερε κοντά ως ομάδα. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, η καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας, η ανάδειξη λαογραφικών και πολιτιστικών παραδόσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.