Φορέας ΚΑΛΟ profile for melisses.org_485

ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Επωνυμία: 
ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Τομέας: 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
3803121
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΣΟΦΙΚΙΤΗ 1 , ΑΣΣΟΣ
Τηλέφωνο: 
2741039280