Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_523

dot2dot

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Εναλλακτικές θεματικές ξεναγήσεις_Εκπαιδευτικά Προγράμματα_Εικαστικά Εργαστήρια_Πολιτιστικές Δράσεις
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ dot2dot
Τομέας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000039403090
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
Γεωργίου Σταύρου 6
Τηλέφωνο: 
+30 2311242382
Ιστοσελίδα: dot2dot.gr
Λίγα λόγια: 
H dot2dot είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του τουρισμού, υιοθετώντας καινοτόμες προσεγγίσεις και σύγχρονες πρακτικές.

Τα μέλη της, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας τις επιστημονικές ειδικότητες και την επαγγελματική τους εμπειρία σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς (αρχαιολόγοι, ιστορικοί, ξεναγοί, ειδικοί παιδαγωγοί, πολιτιστικοί διαχειριστές, φιλόλογοι, ψυχολόγοι κ.α.) σχεδιάζουν και υλοποιούν εναλλακτικές θεματικές ξεναγήσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικά προγράμματα και εικαστικά εργαστήρια.