Φορέας ΚΑΛΟ profile for smilingsketchesgr_588

Smiling Sketches

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Οργάνωση επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Πολιτιστική εκπαίδευση.
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών
Τέχνες του θεάματος.
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Το Σκίτσο που Γελά)
Τομέας: 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000156103011
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 11251 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 
6944344064
Λίγα λόγια: 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: α. Παροχή δωρεάν μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ενσωματώσουν το υλικό μας στη καθημερινή τους διδασκαλία. Επίσης σε μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και σε ενήλικες ανέργους και γενικά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που θα ήθελαν να αποκτήσουν ένα ακόμη επαγγελματικό εφόδιο. β. Μαθήματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων. γ. Παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικού υλικού. δ. Έκδοση χρήσιμων σχετικών εγχειριδίων. ε. Οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων σχετικών κλπ