Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_814

NETICS

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Yπηρεσίες: Σχεδίασης Ιστοσελίδων, Λογισμικού, Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Ψηφιακών Υπηρεσιών
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Λογισμικού, Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Ψηφιακών Υπηρεσιών ΝΕΤΙΚΣ(netics)
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000189803041
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΠΑΤΡΕΩΝ
Διεύθυνση: 
Καρυά, Πάτρα 265 00
Τηλέφωνο: 
261 261 5239
Ιστοσελίδα: netics.gr
Λίγα λόγια: 
Εργαζόμαστε με εμπειρία
Υλοποιούμε και σχεδιάζουμε προγράμματα και εφαρμογές ,
Web Design & Development
Consulting Services
Digital Services
Support