Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_745

Ανοιχτήρι - Opener

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ OPENER
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000116303111
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΤΗΝΟΥ
Διεύθυνση: 
ΠΑΝΑΙΤΙΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ 10
Τηλέφωνο: 
6947914213
Ιστοσελίδα: aniktiri.gr
Λίγα λόγια: 
Η Κοιν.Σ.Επ. Ανοιχτήρι - Opener ιδρύθηκε τον Σεπτέμβρη του 2018 και στην ουσία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται τον Δεκέμβρη του 2018. Η βασική δραστηριότητα της είναι η πολιτιστική εκπαίδευση, και ειδικότερα η διδασκαλία της μουσικής. Επιπλέον, η Κοιν.Σ.Επ. δραστηριοποιείται στην διοργάνωση και την υλοποίηση πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων.

Η κοινωνική συνεταιριστικότητα, μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για την κοινωνική αλληλεγγύη, την πρόοδο αλλά και την απασχόληση.