Φορέας ΚΑΛΟ profile for velisaris

ΚΟΙΝΣΕΠ"σύν τοίς άλλοις"

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Σύμβουλοι επιχ/σεων - Εφαρμογές Πληροφορικής
Προώθηση προϊόντων αγροτοδιατροφής
Αναπτυξιακά προγράμματα, εμπόριο πρότυπων πρότυπων προϊόντων

Επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας "σύν τοίς άλλοις"
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000026803070
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Αντωνοπούλου 167
Τηλέφωνο: 
6945583880
Ιστοσελίδα: synta-scoop.eu
Λίγα λόγια: 
Σύμβουλοι επιχ/σεων - Εφαρμογές Πληροφορικής
Προώθηση προϊόντων αγροτοδιατροφής
Αναπτυξιακά προγράμματα, εμπόριο πρότυπων πρότυπων προϊόντων